Kontakt

Goriziana Slovakia s.r.o.
Bardejovská 25
080 06  Ľubotice

IČO: 366 172 11
IČ DPH: SK20 222 098 93
č.ú.: 4019838530/7500
IBAN: SK87 7500 0000 0040 1983 8530
Spoločnosť zapísaná: Obchod. register Okr. súdu Prešov, oddiel: SRO, vložka: 17572/P

Prevádzkové hodiny:
Pondelok - Piatok 8:00 – 16:00


Predajňa:
mobil: 0948 043 335
e-mail: info@goriziana.sk

Obchodná zástupkyňa:
mobil: 0907 908 792
e-mail: obchod@goriziana.sk

Servisný technik:
mobil: 0917 962 019
e-mail: servis@goriziana.sk